Statistik riksmönstring

RiksbedömdaHelhetAntal djur
202065
54
201967
515
47
201867
523
46
33
Summa39
201766
520
411
37
Summa44
2016612
525
43
33
Summa43
201569
523
48
31
Summa41