Resultat 2016

Klass 1
1.SE62083-2016-16003 Helgö Travis
Ann Karlsson & Lasse Isaksson Helgö
Baggar
1. SE88890-2013-13024
Mattias Rickardsson Bäckgården
2. SE88890-2014-14121
Mattias Rickardsson Bäckgården
Bästa Suffolk
SE62083-2016-16003 Helgö Travis