Årsmöte

Tisdag 2022-03-29 planerar vi för årsmöte i Svenska Suffolkföreningen.
Mer info och kallelse kommer. Boka in i kalendern redan nu. Det blir ett digitalt möte.
Häsningar från styrelsen.