Resultat 2011

Tackor
Klass 1 Suffolk
1 Frasta-1103 SE15494-2011-01103 BIR
Klass 2 Suffolk
1 Gärdes-Kajsa SE23125-2011-11005
2 Gärdets-Ullis SE23125-2011-11035
Klass 3 Suffolk
1 SE63201-2010-10358
Samtliga segrare i respektive hondjursklass ställdes mot varandra.
Segrade gjorde
1 Råstorps-Aspa SE93071-2011-11208 (klass 1 Texel),
2 Frasta SE SE15494-2011-01103 (klass 1 Suffolk)
3 Hagbygårds- SE78567-2010-10040 (klass 3 Oxford Down).
Därefter ställdes det bästa hondjuret mot bästa handjuret i tävlan om
Best in Show för dagen.
Best in Show 2010 blev Bagge SE38669-2008-08005.