Notering 2024Klassning = R+ "Kvalitetstillägg = Kt"
Notering fredagNotering tisdag
Kontraktstillägg=Kt
Affärsvillkor
Kontraktstillägg=Kt
Leveransvillkor
Fett 2- till 3Fett 2- till +3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt +0,70 öre/kgÅt 1 kr/kg
Stoppavgift
1-5 djur -325 kr/lev
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8-20 kr/djur

Stoppavgift uttages
med 375 kr per
leveransvecka
Hanteringsavgift underviktiga lamm:
225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm
(<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djurMedel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
Notering fredagNotering måndag

VeckaSCANKtMLtTotal
764,7770,7072,47
664,7770,7072,47
561,2790,7070,97
461,2790,7070,97
361,2770,7068,97
261,2760,7067,97
159,2550,7064,97
VeckaKLSKtÅtTotal
773,0010184,50
673,0010184,50
571,5010182,50
470,0010181,00
368,509178,50
267,008176,00
165,507173,50