Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska Suffolkföreningen och verka för sund Suffolk i Sverige?

Fyll i, mejla kj(at)ivarssonslada.se eller sätt in 250 på Bank Giro 456-8242.