F-J uppfödare

Gustafsson Victoria
Daltorp 5
541 92 SKÖVDE
0730-56 69 11
daltorpslamm@gmail.com

Johansson Niklas
Gröntjärna 21
775 96 KRYLBO
0702-52 29 58
grotjarna.gard@live.se

Ivarsson Kjell
Randåsvägen 15
449 50 ALAFORS
0704-41 70 25
Kjellh.ivarsson@gmail.com

Johannesson Ing-Marie
Eskelhem Rovalds 504
622 70 GOTLANDS TOFTA
0498-26 66 25
0707-66 66 25
johannesson.ingmarie@gmail.com