Riksbedömning

För att få en 6a i helhet på Suffolk
får inte djuret ha en födelsevikt på mer än 6,5 kg
och muskeldjupet måste vara minst 30 mm.

 

Första Suffolkbaggen som fått en 7a i helhet. Bäckgårdens Roy. Är med på den digitala baggauktionen den 11 sep 2021.