Länkar

Lammproducenterna bildades år 2000 och har utvecklats att bli en stark organisation för att föra lammproducenternas talan. Den största delen av kommunikationen sker på webbsidan som är navet i nätverket.Lammproducenterna

Förbundsstyrelsens målsättning är att medlemskap i Svenska Fåravelsförbundet skall ge ett så attraktivt innehåll att majoriteten av landets fårägare vill vara ansluten till SF.
Svenska Fåravelsförbundet

Med veterinärer och husdjursagronomer specialiserade inom lammproduktion erbjuder vi dig en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga och lösa djurhälsoproblem och beräkna foderstater till att göra ekonomisk efterkalkyl.
Gård och Djurhälsa

Den Engelska Suffolk sidan med mycket smått och gott. Här kan man bl.a. hitta beskrivningar, evenemang, bilder och uppfödare. Klart värt ett besök! Suffolk Sheep Society

Föreningen startade år 1996 och består av duktiga och entusiastiska texelavlare, som har som mål att befrämja texelrasens utveckling i Sverige.

Avelsmålet är att avla fram texeldjur med egenskaper som motsvarar de förväntningar som marknaden efterfrågar. Svensk Texelförening