Styrelsen 2019-2020

Ordförande
Crister Nilsson
0730-71 21 10

Ledamot
Tore Vernersson
0731-82 72 79

Sekreterare
Victoria Gustafsson
0730-56 69 11      

Ledamot
Fredrik Rydberg
0709-22 06 90

Kassör
Kjell Ivarsson
0739-02 15 42

Hemsida
Karin Petersson