Hem

Utlysning av medel ur
Kaj Sjunnessons Minnesfond

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Läs vidare på
Kaj Sjunnessons minnesfond