Notering 2023Klassning = R+ "Kvalitetstillägg = Kt"
Notering fredagNotering tisdag
Kontraktstillägg=Kt
Affärsvillkor
Kontraktstillägg=Kt
Leveransvillkor
Fett 2- till 3Fett 2- till +3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt +0,70 öre/kgÅt 1 kr/kg
Stoppavgift
1-5 djur -325 kr/lev
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8-20 kr/djur
Stoppavgift/lev= -325 kronor
Stoppavgift
1-5 -150 kr/lev
6-10 -0/djur
11-15 +8 kr/djur
16-20 +12/djur
21-30 +14/djur
31-50 +16/djur
51- +20/djur
Hanteringsavgift underviktiga lamm:
225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm
(<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djurMedel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
Notering fredagNotering tisdag
VeckaKtMLtTotal
665,2770,7070,27
561,2790,7070,27
461,2790,7070,27
361,2770,7068,27
261,2760,7067,27
161,2750,7066,97
VeckaKLSKtÅtTotal
69,001,00
563,009,001,0073,00
463,009,001,0073,00
363,008,001,0072,00
263,007,001,0071,00
163,007,001,0071,00