Notering 2019

 

Klassning = R+"Kvalitetstillägg = Kt "
Notering fredagNotering tisdag
Kontraktstillägg=KtKontraktstillägg=Kt
Fett 2- till 3Fett 2- till +3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt +0,70 öre/kgÅt 1 kr/kg
Stoppavgift
1-5 djur -325 kr/lev
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8-20 kr/djur
Stoppavgift 150 kr/leverans
1-5 djur -150 kr/lev
6-10 djur - 0 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djurMedel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
VeckaScanKtLtSumma
1246,0290,7055,72
1146,0280,7054,72
1045,0280,7053,72
944,0270,7051,72
842,0270,7049,72
740,0270,7047,72
636,0290,7045,22
536,0290,7045,22
434,0290,7043,22
332,0280,7040,72
232,0260,7038,72
132,0250,7037,72
VeckaKLSKtÅtTotalt
1246,0011
158,00
1146,0010
157,00
1045,509
155,50
944,009154,00
843,009153,00
741,009151,00
639,009149,00
539,009149,00
439,008148,00
338,007146,00
237,006144,00
137,006144,00